Menighedsråd

Skt. Nikolai Sogns menighedsråd

Menighedsrådets e-post: 7274@sogn.dk  
"Bekendtgørelse af lov om menighedsråd"

Menighedsrådet trådte i funktion søndag d. 29. november 2020

Kommende møder