Sortebrødreklosteret

Klosterstræde 7, 4300 Holbæk (Ved siden af kirken)
Tlf. 59 45 05 81 / e-mail dfk@km.dk

Til dagligt sidder Det Fælles Kirkekontor i Holbæk Provsti i Sortebrødreklostret. De varetager alt arbejde med navne- og vielsesattester, navneændringer mv. De kan kontaktes på ovenstående kontaktinfo.

Sortebrødrene anlagde kloster i Holbæk i 1276. De ældste dele af de eksisterende bygninger er fra 1300 tallet. I Sortebrødreklosteret findes Skt. Nikolai Sogns kirkekontor samt Det Fælles Kirkekontor for Holbæk Provsti. Endvidere afholdes en række aktiviteter i klosteret, ligesom det er centrum for koraktiviteter og konfirmandundervisning.

Hvem var sortebrødrene?
“Sortebrødre” er en dansk betegnelse for brødre af Dominikanerordenen, der opstod i Sydeuropa i starten af 1200-tallet. Ordenens stifter var en spansk augustinerkannik ved navn Dominikus (c.1170-1221). Efter sit møde med en sydfransk kætterbevægelse (katharerne) indså han, at de eksisterende munkeordener og bispekirkens præster ikke længere kunne dække befolkningens åndelige behov. Han fandt det derfor nødvendigt, at danne et samfund af præsteuddannede brødre, der kunne rejse fra by til by og prædike evangeliet og frelse sjæle, mens de med et fromt og fattigt liv kunne skabe den nødvendige modvægt til katharerne og andre kættere.

Sortebrødre klosteret