Østre Kirkegård

Østre Kirkegård er beliggende i den østlige del af Holbæk ved Anders Larsensvej. Kirkegården er anlagt i 1924 efter tegninger af havearkitekt E. Bøttiger.

Kirkegårdens areal er ca. 5 ha. På kirkegården findes det gamle Østre Kapel. Dette anvendes ikke længere, idet det blev erstattet af det nye Margrethe-kapel, der ligger på Naturkirkegården.

Østre Kirkegård har en række forskellige afdeling med hver sit særpræg, dækkende over både kiste- og urnegravsteder. På dele af kirkegården er der servitutter på gravstederne, som fastlægger udseendet af disse. Alle nykøbte gravsteder på kirkegården har obligatorisk vedligeholdelse ved kirkegårdens personale. Kun på gravsteder erhvervet før 2014 er det muligt selv at stå for vedligeholdelsen af gravstedet. Det er dog stadig særlig vigtigt at man holder sig inde for kirkegårdsvedtægterne og servitutternes reglementer. 

Kistegravstedernes størrelse varierer fra 3 m2 til 30 m2. Gravstederne, der bruges som familiegravsteder, kan have op til 10 gravpladser. Urnegravstederne er på 1 m2-1½ m2.

På Østre Kirkegård findes Birkeplænen, som indeholder urnegravsteder på 1 m2 i græsplæne. Her skal placeres en mindesten i plænen.

På Østre Kirkegård findes også den gamle askefællesgrav med urnegravsteder. Der nedsættes ikke længere urner i den gamle askefællesgrav, men har man ønske om at få et lignende gravsted anbefaler vi at man undersøger vores anonyme fællesgrav på Naturkirkegården.

Østre kirkegård