Information

Holbæk Kirkegårde

Ønsker du et gravsted på en af vores tre kirkegårde, er du velkommen til at rette henvendelse til kirkegårdskontoret på 2975 2210 for at træffe aftale om udvælgelse af gravsted. Dette foregår sammen med en af kirkegårdens ansatte efter forudgående aftale.

 

Fredningstiden for kistegravsteder er på vores kirkegårde 20 år og for urnegravsteder er den 10 år. Urner kan også nedsættes i kistegravsteder med fredningstid på 10 år.

 

På alle nyerhvervede gravsteder på sognets tre kirkegårde, er der obligatorisk vedligeholdelse, hvilket vil sige, at vedligeholdelsen foranstaltes af kirkegårdspersonalet, og må ikke foretages af gravstedsejeren selv. Vedligeholdelsen opkræves ved erhvervelsen af gravstedet, og der skal ved erhvervelsen betales for hele fredningsperioden.

 

På nogle gravsteder, der er erhvervet før 2014, kan gravstedsejeren vælge selv at vedligeholde gravstedet. I sådant tilfælde er det gravstedsejerens pligt at drage omsorg for gravstedets vedligeholdelse. Gravstedsejeren har til enhver tid mulighed for at overdrage vedligeholdelsen til kirkegården, mod betaling, ligesom der kan vælges en række tillægsydelser som eksempelvis plantning af blomster og granpålægning.

 

Kirkegårdsvedtægterne indeholder information om, hvad der er tilladt på kirkegårdene, hvad der ikke er tilladt, og hvad der forventes af dig som gravstedsejer. De kan læses her.

Ved overdragelse af vedligeholdelsen til kirkegården kan vælges både årlige og flerårlige aftaler (legat). De flerårlige aftaler opkræves ved aftalens indgåelse, mens årlige aftaler opkræves primo hvert år. Du kan se priserne under menupunktet kirkegårdstakster.

 

Søger du information om begravede på kirkegården kan du bruge hjemmesiden www.findgravsted.dk, men du er også altid velkommen til at kontakte kontoret, som kan søge i gravstedskartoteket.

 

Statue af pige på bænk