Fødsel

Fødselsanmeldelse

Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse, og her får barnet sit CPR-nummer. Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen og I skal som forældre intet foretage jer.

Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelse. Det gør I ved at printe blanketten "fødselsanmeldelse" ud fra borger.dk  og aflevere den udfyldt til moderen bopælssogn. Kontakt Det Fælles Kirkekontor for Holbæk provsti - klik her.

Hvis moren ikke har dansk folkeregisteradresse, skal blanketten sendes til det sogn, hvor barnet er født. Fødslen kan ikke anmeldes med NemID. Dette gælder, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

Husk, at der findes særlige regler, hvis du bor i Sønderjylland. Læs mere om reglerne på borger.dk.


Forældremyndighed

Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren til barnet indenfor 14 dage efter fødslen udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring. Det gør I med MitID på borger.dk. 

Hvis erklæringen ikke bliver udfyldt inden for 14 dage, indleder statsamtet en faderskabssag.

Hvis I ønsker, at faderskabet skal registreres før barnets fødsel eller senere end 14 dage efter barnets fødsel, kan det også gøres med MitID på borger.dk.

 

Generelt om regler, vejledninger og blanketter finder I her.
Fødsel