Skt. Nikolai Kirkegård

Skt. Nikolai Kirkegård er beliggende i Holbæks centrum ved Skt. Nikolai kirke. Kirkegården er anlagt i 1853 af kunstgartner Frantz Wendt. Kirkegårdens areal er ca. 16.000 m2.

Skt. Nikolai kirkegård

Gravstederne på kirkegården er i mange tilfælde gamle familiegrave med individuel indramning og beplantning.

Skt. Nikolai kirkegård repræsenterer den traditionelle kirkegårdskultur, der giver mulighed for individuel anlæggelse af gravstedet, både når det drejer sig om kiste- og urnegravsteder.

Kistegravstedernes størrelse varierer fra 3 m2 til 30 m2. Gravstederne, der bruges som familiegravsteder, kan have op til 10 gravpladser. På kirkegården findes en lille afdeling med urnegravsteder, hvis størrelse er på 1 m2-1½ m2.

Der er ingen servitutter på gravstederne, så disse kan anlægges efter gravstedsfæsterens eget ønske.

På en række historiske gravsteder på Skt. Nikolai kirkegård findes QR-koder, som kan scannes med en smart-phone. Dette giver adgang til en levnedsbeskrivelse for en række Holbæk borgere, der er begravet på kirkegården.