Skt. Nikolai Kirkegård

Den ældste af de 3 kirkegårde er fra 1853 og ligger syd for kirken. Kirkegården er anlagt af kunstgartner Frantz Wendt og er en del af de sidste næsten 200 års historie om Holbæk.

 

De mange bevaringsværdige gravsteder med monumenter, fortæller både om Holbæks markante som mere anonyme borgere. Som en historisk gravplads afspejler den kirkegårdskulturen fra en tid hvor begravelser vi i højsædet og repræsenterer dermed den traditionelle kirkegårdskultur.

 

Jerngitteret, fremstillet af Holbæk Jernstøberi, omkranser kirkegården og er fra den tid hvor kirkegårdene skulle være indhegnet. Kirkegården er stadig i brug og besøges af mange af byens borgere. Midt i dagligdagen er der altid plads for stille eftertanke.

 

 

Gravstederne på kirkegården er i mange tilfælde gamle familiegrave med individuel indramning og beplantning.

Kistegravstedernes størrelse varierer fra 3 m2 til 30 m2. Gravstederne, der bruges som familiegravsteder, kan have op til 10 gravpladser. På kirkegården findes en lille afdeling med urnegravsteder, hvis størrelse er på 1 m2-1½ m2.

Der er ingen servitutter på gravstederne, så disse kan anlægges efter gravstedsfæsterens eget ønske.

På en række historiske gravsteder på Skt. Nikolai kirkegård findes QR-koder, som kan scannes med en smart-phone. Dette giver adgang til en levnedsbeskrivelse for en række Holbæk borgere, der er begravet på kirkegården.