Bisættelse & Begravelse

Har du mistet et familiemedlem eller en ven?

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den afdøde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.
Kirke- og kirkegårdskontoret indgår som udgangspunkt aftale med bedemanden om datoen for den kirkelige handling (bisættelse eller begravelse). I kan også som familie selv ringe til os og aftale en dag for bisættelse eller begravelse. 

Præst ved begravelse

Kontakt os på kirkegårdskontoret her

Hvad er forskellen på en bisættelse og begravelse?:

    • Ved en bisættelse foretages den kirkelige handling i kirke eller kapel og med jordpåkastelse, hvorefter den afdøde køres til kremering. Boede den afdøde i Holbæk eller omegn vil kremeringen blive foretaget på Ringsted Krematorium. Sker den kirkelige handling i Skt. Nikolai Kirke eller på Margrethekapellet vil kisten efterfølgende opbevares på køl i Margrethekapellets kølerum, hvorefter Ringsted Krematorium afhenter kisten til kremering. Når kremeringen er foretaget sendes urnen retur til Margrethekapellet, hvor den enten nedsættes på en af sognets kirkegårde, eller afhentes af de pårørende til nedsættelse på anden kirkegård, eller spredning over havet.
       
    • En begravelse sker ved kirkelig handling i enten Skt. Nikolai Kirke eller Margrethekapellet, og efterfølgende nedsænkning af kisten på et af familien udvalgt gravsted. Begravelser kan i Skt. Nikolai Sogn finde sted tirsdag til lørdag. Ved begravelse skal der være udvalgt et gravsted forud for handlingen. Kontakt kirke- og kirkegårdskontoret på 29 75 22 10 eller email 7274-kka@km.dk for nærmere info om udtagelse af gravsted.

Før bisættelsen eller begravelsen taler de pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder man begravelsen. Man fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

Ved dødsfald - Det skal du huske:

I dagene efter et dødsfald skal de pårørende tage stilling til mange spørgsmål og ordne en række praktiske forhold. Her får du en kort oversigt over de vigtigste.

Bedemand:

De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse. Det er de pårørendes eget valg, om de vil have hjælp af en bedemand. Man kan godt selv sørge for nogle eller alle de ting, der skal ordnes. 

Da sorgen ofte er overvældende, og fordi der skal ordnes mange uvante ting på få dage, oplever de fleste dog, at det er godt at få hjælp til det praktiske. En bedemand kan hjælpe med mange af de følgende ting, som skal ordnes efter et dødsfald.

Anmeld dødsfald - dødsattest

Efter et dødsfald skal en læge tilse afd:øde og skrive dødsattesten. Lægen anmelder dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, som afdøde havde bopæl i. 

Begravelse eller bisættelse

Bedemanden eller de pårørende skal anmode om begravelse eller bisættelse. Hvis du vil overlade det til bedemanden at sende anmodningen, skal du først udfylde og udlevere en fuldmagt til bedemanden. Fuldmagten kan du finde på borger.dk.

Hvis de pårørende har kendskab til afdødes ønsker, har de pligt til at følge dem. Det gælder fx ønsket om begravelse (kistebegravelse på kirkegården) eller bisættelse (kremering og efterfølgende urnenedsættelse). Hvis pårørende selv vil anmode om ligbrænding eller begravelse gøres det med NemID på borger.dk. Hvis du ikke kan få NemID, kan du udprinte blanketten til anmodningen her. Når blanketten er udfyldt, skal den sendes til kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde boede.

Når anmodningen er afleveret, er det begravelsesmyndigheden, der afgør, om begravelsen kan gennemføres som ønsket på anmodningen. Kan den det, får du afgørelsen tilsendt til din e-boks og begravelsesmyndigheden underretter Skifteretten om dødsfaldet (hvis digital selvbetjening ikke kan anvendes, skal du som pårørende kontakte begravelsesmyndigheden).

Begravelse eller bisættelse kan først ske, når afgørelsen fra begravelsesmyndigheden er afleveret til kirkegården eller krematoriet. Senest 8 dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet) skal begravelsen eller bisættelsen dog finde sted. 

Kirkelig begravelse:

Når en præst medvirker, kaldes det en kirkelig begravelse eller bisættelse. Hvis afdøde var medlem af folkekirken, medvirker en præst ved begravelsen eller bisættelsen, med mindre afdøde har givet udtryk for andet. Ønsker man kirkelig begravelse eller bisættelse, tager man kontakt til kirkekontoret eller præsten for at aftale tidspunkt for begravelsen eller bisættelsen.