Margrethe-Kapellet

Anders Larsensvej 6,  4300 Holbæk
Tlf. 29 75 22 10 / e-mail 7274-kka@km.dk

Margrethe-Kapellet er tegnet af arkitekt Karsten Rønnov og indviet i 2001. Kapellet bruges ved bisættelser og begravelser, og har plads til 75 siddende gæster.

Margrethekapellet har også et modtagelsesrum, som kan rumme op til 10 personer, og som kan bruges til fremvisninger af den afdøde forud for bisættelseshandlingen. Modtagelsen kan også bruges til bisættelser hvor der kun kommer få pårørende.

Aftale om begravelse eller bisættelse fra Margrethe-Kapellet træffes normalt gennem bedemand.

Nærmere oplysning kan også fås ved henvendelse til kirkegårdskontoret på 29 75 22 10.

 

Betaling vedrørende ydelser i forbindelse med brug af Margrethe-Kapellet fremgår af Holbæk Provstis takstregulativ for brug af Margrethekapellet og Skt. Nikolai Kirke. Du kan tilgå taksterne ved at klikke på billedet ovenfor. 

 

Vederlagsfrie sange, ud over den danske salmebog, kan du finde her

 

 

 

LIDT HISTORIE

Kapel og kirkegård er anlagt på et rekreativt område som Holbæk kommune ejede. Tilladelse til nuværende brug blev givet på betingelse af at området stadig forblev rekreativt, som en slags park for borgerne.

 

Kapellet stod færdigbygget i 1998 og er tegnet af Kgl. bygningsinspektør Karsten Rønnow. Den er opkaldt til dels efter dronning Margrethe II og til dels Margrethekorset (Orøkorset, fundet 14.08.1849). Korset der hænger i kapellet er en moderne gengivelse af Margrethe-korset fundet på Orø. Billedskærer Maria Hammerich har gengivet den naivistisk Kristusfigur på korset, nøjagtig som på Orøkorset. Guds hånd ses for oven og fabeldyret forneden symboliserer det onde. Orøkorset er et byzantinsk kors fra 11oo tallet der kan åbnes og sikkert rummet et relikvium.   

 

Kapellet blev indviet i 1999 af biskop Jan Lindhardt. Det ottekantede kapel er opført i gule flensborgtegl med svagt skrånede tagflader af zink. Arkitekturen er inspireret af dåbskapellet i Firenze. Kapellet består af et indre og ydre rum adskilt af høje buer. Ydermuren er forskudt således at et lysindfald giver rummet liv og lys. Tegl på kant skaber en god reliefvirkning i murfladen og giver samtidig en god akustik.

 

Margrethekapellet har modtaget Teglprisen i 1999

 

Loftet er formet som en diamant der smukt kaster lyset rundt i rummet. En række af mindre vinduer under loftet letter tyngden af diamantloftet. Under diamanten hænger den store messing lyskrans der er tegnet af arkitekt Eva Kunchel. Gulvet har blå kakler lagt.

 

Orgelet har to manualer og 14 stemmer. Det er bygget af Gunner Fabricius Husted fra Fredensborg. Det er et godt og tilpas stort orgel, da netop musikken er så vigtig ved en bisættelse.

 

Efter den kirkelige ceremoni og afsked med afdøde, åbnes dørene til Naturkirkegården. Den storslåede udsigt til naturen er tænkt som en trøst og en hjælp til på trods af livets afslutning at leve livet. Bøgehækkene udenfor kapellet danner 7 rum og her lægges blomsterne fra bisættelserne som ikke må placeres på selve graven.

 

 

FOTO Galleri