Margrethe-Kapellet

Anders Larsensvej 6,  4300 Holbæk
Tlf. 29 75 22 10 / e-mail 7274-kka@km.dk

Margrethe-Kapellet er tegnet af arkitekt Karsten Rønnov og indviet i 2001. Kapellet bruges ved bisættelser og begravelser, og har plads til 75 siddende gæster.

Margrethekapellet har også et modtagelsesrum, som kan rumme op til 10 personer, og som kan bruges til fremvisninger af den afdøde forud for bisættelseshandlingen. Modtagelsen kan også bruges til bisættelser hvor der kun kommer få pårørende.

Aftale om begravelse eller bisættelse fra Margrethe-Kapellet træffes normalt gennem bedemand.

Nærmere oplysning kan også fås ved henvendelse til kirkegårdskontoret på 29 75 22 10.

Margrethe Kapellet

 

Betaling vedrørende ydelser i forbindelse med brug af Margrethe-Kapellet fremgår af Holbæk Provstis takstregulativ for brug af Margrethekapellet og Skt. Nikolai Kirke. Du kan tilgå taksterne ved at klikke på billedet ovenfor. 

 

Vederlagsfrie sange, ud over den danske salmebog, kan du finde her