Det Fælles Kirkekontor i Holbæk Provsti

Sortebrødre klosteret

Sortebrødreklosteret
Klosterstræde 7, 4300 Holbæk
Telefon: 59 45 05 81 / e-mail: dfk@km.dk

 

Kontoret behandler:

    • Henvendelser vedr. attester, navngivning, navneændringer/ændringer i personregistrering mv.

Åbningstider:
Mandag til fredag fra kl. 10.00 til 13.00. Torsdag tillige fra kl. 16.00 til 17.30.
Du er velkommen til at kontakte os på mail, telefon eller ved personlig henvendelse.

OM PERSONREGISTRERING
Hvordan gør du, hvis I/du skal bestille en nye attest, indgår ægteskab,anmelde en fødsel/faderskab
eller anmelde et dødsfald.  Se hvordan på: http://www.personregistrering.dk/ 

NAVNEÆNDRING med NemID
Navneændring skal gøres digitalt ved brug af NemID - Se mere på: www.borger.dk
Har I/du problemer med den digitale verden, hjælper vi med at søge på borger.dk -
husk at medbringe dit NemId og Dankort. Kontakt kirkekontoret.

SLÆGTSFORSKNING
Ønsker du information om kirkebøgerne og slægtsforskning, kan du besøge Arkivalieronline.dk