Naturkirkegården

Naturkirkegården er beliggende i den østlige del af Holbæk ved Anders Larsensvej, og er sammenhængende med Østre kirkegård. Kirkegården er anlagt i 2000 efter tegninger af landskabsarkitekt Charlotte Skibsted. På Naturkirkegården ligger Margrethe-Kapellet og Skt. Nikolai Sogns kirke- og kirkegårdskontor.

Naturkirkegården indeholder kun urnegravsteder, som er anlagt i forskellige afdelinger med hver sit særpræg. Der findes en række afdelinger med gravsteder omkring runddeller og tilhørende staudebeplantning, gravsteder i plæne samt en afdeling i skovbundslignende omgivelser.

Der er servitutter på alle gravsteder på Naturkirkegården og obligatorisk vedligeholdelse ved kirkegårdens personale på alle gravsteder. Du kan læse mere om reglementet for Naturkirkegården under punktet "Retningslinjer på Naturkirkegården" i menuen ovre til venstre.

På Naturkirkegården findes en række skulpturer af forskellige kunstnere. Der er offentlige rundvisninger på Naturkirkegården og i Margrethe-Kapellet i foråret og i efteråret. Kunne du være interesseret i en rundvisning kan du se mere under feltet "Rundvisninger" til venstre.

Naturkirkegården