Brian Nowak-Voigt, kirkegårdsassistent

Inge-Lise Bonnichsen, gartner

Tom Nielsen, gartner

Kim Bæver Friese-Christiansen, gartner

Mik Petterson, gartner

Tonny Andersen, gartner

Heidi Winskov Jørgensen, gartner

Jimmy Kleis Jensen, gartner

Majken Vestergaard Larsen, gartner

Morten Maegaard Galting, gartner

Morten Sundgaard, gartner

Magnus Røttinge, gartner

Stine Rasmussen, gartner

Hulda Schiermacher, voksenlærling