Naturkirkegården er et naturpræget område. For at bevare kirkegårdens smukke og særegne præg er der en række forhold, der gør sig gældende for gravstedernes ejere. Menighedsrådet har derfor fastsat følgende regler:

Det er generelt på Naturkirkegården tilladt at:

 • sætte én granitgravsten pr. gravsted
 • sætte granitvaser til afskårne blomster
 • opsætte levende gravstedslys 
 • i december måned at lægge granpuder, lyng og lignende genstande af naturmateriale
 • Hvad der ligger tilbage ved udgangen af december fjernes af kirkegårdens personale.

Der er følgende undtagelser fra den generelle tilladelse:

I afdeling C1 + C2 (gravsteder i plænen) må der ikke anbringes genstande, der er synligt over græsniveau. Man kan få nedsat ét rør til kræmmerhuse med afskårne blomster. Flere rør kan tilkøbes, dog maksimalt to.

I afdeling K1 + K2 (gravsteder uden gravsten) må der ikke sættes genstande, granitsten eller lægges blomster. Afskårne blomster lægges på blomsterpladserne.

I afdeling L1 + L2 (gravsteder med lærkestammer) må der ikke sættes granitsten.

Det er på Naturkirkegården ikke tilladt at:

 • lave granpyntning på gravstedet.
 • lægge plastikblomster, egne blomsterløg, plantefrø og diverse private genstande.
 • komme jord eller blomsterløg i rør, kræmmerhuse eller granitvaser.
 • beplante området eller på anden måde ændre på gravstedets udseende.
 • sætte QR-mærke på gravsted, hvis der ikke samtidig står en gravsten med indhugget inskription.

En gang ugentligt fjerner kirkegårdens personale eventuelle visne blomster og gravstedslys. 

QR-mærkning:

 • Der må ikke sættes QR-mærkning i afdeling K1 og K2.
 • Udgifter i tilknytning hertil sker for gravstedsejers egen regning.
 • Gravstedsejer opretter selv QR-mærkning i lighed med www.livsminder.dk
 • Gravstedsejer udarbejder egen tekst, som omhandler afdøde. Teksten anbefales ledsaget af foto/billede af afdøde. Teksten må ikke være anstødelig. Teksten sendes på e-mail kontor@holb-kgd.dk att. Kirkegårdsudvalget.
 • QR-mærke placeres på porcelænsplade på en af Kirkegårdsudvalget godkendt granitsokkel, som kan købes hos en stenhugger.
 • Kirkegårdens gartnere sætter QR-mærket på gravstedet uden beregning.