Ønsker du et gravsted på en af kirkegårdene er du velkommen til at rette henvendelse til kirkegårdskontoret for at træffe aftale om valg af gravsted. Dette foregår sammen med en af kirkegårdens ansatte efter forudgående aftale.

Fredningstiden for kistegravsteder er 20 år og for urnegravsteder er den 10 år. Urner kan også nedsættes i kistegravsteder med fredningstid på 10 år.

På en række gravsteder er der obligatorisk vedligeholdelse ved kirkegårdens medarbejdere. Vedligeholdelsen opkræves ved erhvervelse i hele gravstedets fredningstid.

På gravsteder, hvor der ikke er obligatorisk vedligeholdelse, er det gravstedsejerens pligt at drage omsorg for gravstedets vedligeholdelse. Gravstedsejeren kan enten selv påtage sig vedligeholdelsen eller overdrage vedligeholdelsen til kirkegården, ligesom der kan vælges en række tillægsydelser som eksempelvis plantning af blomster og granpålægning.

Ved overdragelse af vedligeholdelsen til kirkegården kan vælges både årlige og flerårlige aftaler. De flerårlige aftaler opkræves ved aftalens indgåelse, mens årlige aftaler opkræves i marts måned. Du kan se priserne under menupunktet kirkegårdstakster.

Søger du information om begravede på kirkegården kan du bruge hjemmesiden www.findgravsted.dk.