Dagsorden - menighedsrådsmøde den 12. januer 2021 - MØDET ER AFLYST  grundet Corona

Dagsorden offentliggøres 3 dage før menighedsrådsmødet.

Du kan se datoen for næste møde i kalenderen til venstre.