Dagsorden - menighedsrådsmøde d. 10. marts 2020

Dagsorden offentliggøres 3 dage før menighedsrådsmødet.

Du kan se datoen for næste møde i kalenderen til venstre.