Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sortebrødreklosteret

Klosterstræde 7, 4300 Holbæk (Bag ved kirken)


Sortebrødrene anlagde kloster i Holbæk i 1276. De ældste dele af de eksisterende bygninger er fra 1300 tallet.

I Sortebrødreklosteret findes Skt. Nikolai Sogns kirkekontor samt Det Fælles Kirkekontor for Holbæk Provsti. Endvidere afholdes en række aktiviteter i klosteret, ligesom det er centrum for koraktiviteter og konfirmandundervisning.

Hvem var sortebrødrene?
“Sortebrødre” er en dansk betegnelse for brødre af Dominikanerordenen, der opstod i Sydeuropa i starten af 1200-tallet. Ordenens stifter var en spansk augustinerkannik ved navn Dominikus (c.1170-1221). Efter sit møde med en sydfransk kætterbevægelse (katharerne) indså han, at de eksisterende munkeordener og bispekirkens præster ikke længere kunne dække befolkningens åndelige behov. Han fandt det derfor nødvendigt, at danne et samfund af præsteuddannede brødre, der kunne rejse fra by til by og prædike evangeliet og frelse sjæle, mens de med et fromt og fattigt liv kunne skabe den nødvendige modvægt til katharerne og andre kættere.


Udskriv en læservenlig version om klostret og dets oprindelse

Das Kloster und die Wirksamkeit der Dominikanischen Predigerbrüder im mittelalterlichen Holbæk (Dänemark) und die Geschichte des Klosters seit der Reformation.

A presentation of historical knowledge on the life and times of the Dominican Black Friars in medieval Holbæk and the history of the priory buildings since the Reformation.