Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd
Menighedsrådets e-post: 7274(at)sogn.dk  
"Bekendtgørelse af lov om menighedsråd"

De folkevalgte menighedsrådsmedlemmer gældende fra 27. november 2016.
Kirkens præster og medarbejderrepræsentanten er fødte medlemmer af menighedsrådet.

"Det nye menighedsråd for de næste 4 år er nu valgt ud fra den liste, der blev sammensat på opstillingsmødet i september, idet der kun blev indleveret den samme liste.

Vi konstituerede os på følgende måde: Formand Ove Madsen, Næstformand Allan Hvid Olsen, Kasserer Vibeke Beierholm, Kirkeværge Søren Waage-Jensen og Kontaktperson Flemming Christensen

Øvrige valgte medlemmer er: Kristine Høffding, Per Buttenschøn, Vilmer Thorsen, Pia Traugott (er udtrådt af menighedsrådet), Bettina Nielsen, Birgitte Steen, Kirsten Palmvang (er udtrådt af menighedsrådet), Vita Fischer og Jan Arild Nielsen.

Derudover er de 4 sognepræster fødte medlemmer af menighedsrådet. Suppleanter for de valgte menighedsrådsmedlemmer er Ole Grove-Rasmussen og Jørgen Balling Engelsen (er begge senere indtrådt i menighedsrådet).

Jeg ser frem til at det nye menighedsråd trækker i arbejdstøjet 1. søndag i advent og byder særlig velkommen til de 5 nye menighedsrådsmedlemmer. Der venter mange spændende opgaver for det nye menighedsråd.

Desuden vil jeg også rette en stor tak til de 3 medlemmer af rådet, der ikke genopstillede - Lis Grove-Rasmussen, Henning Petersen og Ole Frank Jørgensen for deres indsats gennem årene."

- Ove Madsen