Skt. Nikolai Kirkes Ungdomskor

Skt. Nikolai Kirkes Ungdomskor øver hver torsdag kl. 16.30-18.00. Koret synger til højmesser, stillegudstjenester, musikgudstjenester m.m. ca.. 20 gange årligt. Desuden har koret tradition for at synge

 til koncerter i andre kirker. I efteråret 2016 gav koret koncert i Sdr. Jernløse Kirke og Bregninge Kirke, og 1. juni 2017 synger koret i Svallerup Kirke. Et korråd bestående af 5 korsangere er aktive med at planlægge aktiviteter for koret -  Weekender med overnatning i klostret, kordage med fællesspisning, korture til koncerter i Kbh. m.m. 

Med mellemrum arrangeres større rejser, og der har været korrejser til  Norge, Sverige, Berlin, Lübeck, Cambridge og London.  Pigerne i koret har som regel gennemgået et korforløb i kirkens juniorkor og præparandkor og optages efter prøvesyngning.  Pigerne er 13-20 år. Koret ledes af organist Jytte Lundbak.  

 

Hør Ungdomskoret