Sankt Nikolai Kirke har fire kor for børn og unge samt et voksenkor
 

Korenes formål er:

- at børnene oplever glæden og fællesskabet ved at synge i kor.
- at børnene bliver fortrolige med kirken, gudstjenesten og den danske salmeskat.
- at det enkelte barns musikalitet og sangstemme udvikles og fremmes. 

Udover de ugentlige korprøver medvirker korene på skift ved gudstjenester og højmesser i  Skt. Nikolai Kirke.
Korene synger desuden ved en række koncerter og arrangementer i og udenfor kirken.

Du kan læse mere om de forskellige kor ved at klikke på korets navn i menuet til venstre.