Kirke-og kulturmedarbejder Al Bøwig Larsen
Telefon: 61 63 83 58                   
E-mail: all@km.dk
Træffes bedst på hverdage mellem kl. 9.00 og 14.00

 

 

 

Kirketjener Anette Knudsen
Telefon: 61 63 83 59 
E-mail: anette@holbaekkirke.dk  
Træffes bedst hverdage mellem 10 - 14
Fredag fri

 

 


Kirketjener Tina Skov Lerche
Telefon: 2044 7141 
E-mail: tina@holb-kgd.dk  
Træffes bedst hverdage mellem 10 - 14
Mandag fri

 

Organist Jytte Lundbak
Telefon: 40 15 34 45
E-mail: Lundbak@holbaekkirke.dk
Tirsdag fri

 

 

 

Organist Lene Lorentzen
Telefon: 61 61 89 91
E-mail: lelo@km.dk
Tirsdag fri

 

 

Korleder Ellen Hess Thaysen
Telefon: 61 27 64 30 
E-mail: ellen@hessthaysen.dk

 

 

 

 

Præstesekretær Stephen Larsen
E-mail: stla@km.dk

 

 

 

 

 

Hverdagssanger Hans Jørgen Nielsen 

 

 

 

 

 

Hverdagssanger Lone Brøns Christensen

 

 

 

 


 

Hverdagssanger Tove Nielsen