09 APR

Reserveret til skærtorsdag

Dato: 
Torsdag d. 9. april 2020, kl. 17:00

1 Kirken, Kirkestræde, 4300 Holbæk, Danmark

Nana Schiøtt Hansen og Michael Rosendal

10 APR

Liturgisk Gudstjeneste

Dato: 
Fredag d. 10. april 2020, kl. 10:00

1 Kirken, Kirkestræde, 4300 Holbæk, Danmark

Nana Schiøtt Hansen

12 APR

Liturgisk gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 12. april 2020, Kl. 10:00 til kl. 11:00

1 Kirken, Kirkestræde, 4300 Holbæk, Danmark

Nana Schiøtt Hansen

13 APR

Højmesse

Dato: 
Mandag d. 13. april 2020, kl. 10:00

1 Kirken, Kirkestræde, 4300 Holbæk, Danmark

Cecilie Ahlmann Raaberg

19 APR

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 19. april 2020, kl. 10:00

1 Kirken, Kirkestræde, 4300 Holbæk, Danmark

Michael Rosendal

26 APR

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 26. april 2020, kl. 10:00

1 Kirken, Kirkestræde, 4300 Holbæk, Danmark

Nana Schiøtt Hansen

02 MAJ

Konfirmation

Dato: 
Lørdag d. 2. maj 2020, kl. 10:00

Skt. Nikolai Kirke, Holbæk

Cecilie Ahlmann Raaberg

03 MAJ

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 3. maj 2020, kl. 10:00

1 Kirken, Kirkestræde, 4300 Holbæk, Danmark

Hanne Mejlhede

08 MAJ

Konfirmation

Dato: 
Fredag d. 8. maj 2020, kl. 10:00

1 Kirken, Kirkestræde, 4300 Holbæk, Danmark

Michael Rosendal

08 MAJ

Konfirmation

Dato: 
Fredag d. 8. maj 2020, kl. 12:00

1 Kirken, Kirkestræde, 4300 Holbæk, Danmark

Michael Rosendal