Søndag d. 6. december 2020, Kl. 19:00 til kl. 20:00

DE 9 LÆSNINGER I SKT. NIKOLAI KIRKE

På grund af diverse restriktioner bliver De 9 Læsninger i år afviklet med Hanne Mejlhede som liturg og som oplæser af alle teksterne.

Korene bliver opstillet, så vi overholder diverse afstandsregler, og i år synger vi forskellige Christmas Carols. Vi har en 30-årig tradition for De 9 Læsninger her i kirken, - men traditionen opstod allerede den første jul efter våbenhvilen i 1918. En præst 34 år gammel vendte hjem fra feltpræstetjeneste ved fronten og blev udnævnt til Dean ved det navnkundige King’s College Chapel i Cambridge. Han ville så ved juleaftensgudstjenesten 1918 prøve noget nyt: Da holdtes den første Festival of Nine Lessons and Carols, og folk strømmede til. År efter år gentoges tjenesten og fra 1928 blev den transmitteret af BBC. Det fortsatte hvert år, også under krigen og senere på TV. - Så i Skt. Nikolai Kirke vil vi gennemføre De 9 Læsninger i år, selvom det bliver med diverse forholdsregler.

De 9 Læsninger
Medvirkende
Hanne Mejlhede
Sted Skt. Nikolai Kirke, Kirkestræde, 4300 Holbæk
Pris
Gratis