Forsiden

Info

Aktiviteter

Gudstjenester

Kirken

Kirkegårdene Rådet

Søg

Sognets vejviser
Find os på kort
Præsterne
Kirkekontoret
Organist
Kirketjener
Familiesiden
Konfirmation
Kirkebladet
De officielle
data om sogn
Send os din mening
Klik her

Gratis antivirus program
Hent det her

Vil du synge i kor?
Vi har kor for børn i
alle aldre...
Læs her
 Ledige stillinger:
 
Der er pt. ingen ledige stillinger
   Gør denne hjemmeside til din startside
Der er offentligt menighedsrådsmøder den 14. juni 2016 kl. 18.30
på Margrethe-Kapellet
Siden med AKTIVITETER blevet opdateret med kommende arrangementer
og gudstjenester.
Kig ind på siden - klik her
VÆR MED TIL AT SÆTT E PRÆG PÅ DIN KIRKE!
Menighedsmøde torsdag d. 12. maj kl. 18.30 i Sortebrødreklosteret
Du får mulighed for at sætte dit præg på det der foregår i kirke og sogn. Menighedsrådet afholder det årlige menighedsmøde torsdag den 12. maj kl. 18.30. Vi starter med en let anretning og der efteren kort orientering om arbejdet i menighedsrådet inden ordet gives frit. Vi håber, at mange vil komme og gøre deres indflydelse gældende.
Aflysning: Orgelkoncerten den 9. maj i Skt. Nikolai Kirke er aflyst.


2. PINSEDAG - FÆLL ESGUDST JENEST E

Mandag den 16. maj kl. 11.00 i haven af Ågerup Præstegård
, Ågerupvej 66.

Kom og oplev en friluftsgudstjeneste med udkig til Holbæk Fjord!
Musikken vil blive leveret af et band,der bliver samlet til lejligheden, og igen i år vil der være et kor, som både består af vore kirkesangere ogaf de medlemmer af menigheden, som har lyst til at deltage.I år er der lagt særlig vægt på, at fællesskabet ikke behøver at ende, når gudstjenestenslutter. Udover at man selvfølgelig er velkommen til at medbringetæpper og madkurv, så bliver der stillet grill op, så man kan grille medbragtkød og der vil være aktiviteter for børn og voksne efter spisning.Gudstjenesten er naturligvis et økumenisk samarbejde mellem Folkekirkeni Holbæk Provsti, Den Katolske Kirke, Holbæk Frikirke og HolbækBaptistkirke.
I tilfælde af regnvejr bliver gudstjenesten holdt i Ågerup Kirke, Ågerupvej 79,4390 Vipperød.
Tilmelding til konfirmation 2017
Der er åbnet for tilmelding til konfirmation 2017
For tilmelding: Klik her
Klik på billedet og se det i fuld størrelse
TumlingeSalmesang - Salmer og sæbebobler
Vinteren 2016 kl. 10.00
Pas på tumlingerne kommer!!!!
Når éns barsel er færdig og arbejdslivet kalder
, blev man tidligere nødt til at stoppe til Baby Salmesang. Men ikke mere!
Hent programmet her

vis I vil vide hvad der mere sker for børn så klik her
Børnepost - til jer der vil vide mere!
Hvis du gerne vil have en lille huskeseddel i din e-mail indbakke, når der sker noget for børnefamilierne i Skt. Nikolai Sogn, så skal du bare sende en e-mail med emnet "børnepost" til sognemedhjælper Al Bøwig Larsen.
Klik på billedet for at åbne dit mailprogram eller send mailen til al@holbaekkirke.dk
Om lørdagsdåb
Sidste lørdag i hver måned kl. 10.00

Som et tilbud til de børn, konfirmander eller voksne, der ikke er døbt, er der mulighed for at blive det ved en familiegudstjeneste sidste lørdag i hver måned kl. 10.00.
Henvendelse skal blot ske til
kordegnekontoret på tlf. 5943 0891
HUSK - Nu skal du bruge digitale blanketter
Den 1. december blev det offentlige Danmark mere digitalt.
Det betyder, at du som borger på flere og flere områder skal betjene dig selv på nettet, når du har et ærinde med det offentlige.
Det gælder også din kontakt med Den danske Folkekirke.
Læs mere - klik her
Den første Skt. Nikolai Kirke var i middelalderen den ene af Holbæks tre kirker.
Den lå nær ved skibsbroen, nederst på Ahlgade, og var opkaldt efter Nicolaus, biskop af Myra i Lilleasien (død ca. 350), de søfarendes og børns helgen i den katolske kirke. Mod øst lå Vor Frue kirke for landsbyen Labæk.
Begge kirker blev nedrevet efter reformationen, først Vor Frue og i 1573 Skt. Nikolai.
Historien om Kirken og Sortebrødreklosteret hentes her

 Skt. Nikolai kirke • Kirkestræde 2A, 4300 Holbæk • tlf. 5943 0891 • e. mail stla@km.dk